DOKUMENTATION - Askovfondens social psykiatri

VI ARBEJDER MED FEEDBACK
FORDI VI VED, AT VI KAN BLIVE KLOGERE

VI ARBEJDER MED FEEDBACK
FORDI VI VED, AT VI KAN BLIVE KLOGERE

VI ARBEJDER MED FEEDBACK
FORDI VI VED, AT VI KAN BLIVE KLOGERE

VI ARBEJDER MED FEEDBACK

FORDI VI VED, AT VI KAN BLIVE KLOGERE

DOKUMENTATION

I ASPA er vi altid optaget af, at det vi gør, rent faktisk virker. Derfor bruger vi FIT og AIM.

FIT

FIT er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, som vi anvender i vores gruppe- og samtaleforløb. FIT handler om at inddrage den enkelte og løbende følge op på resultater samt oplevelsen af indsatsen. FIT tager udgangspunkt i relationen mellem den enkelte og fagpersonen og består af to enkle skemaer med fokus på effekt og samarbejde. Skemaerne udfyldes ved hvert møde og behandles efterfølgende med henblik på at udvikle og tilpasse indsatsen. Den enkeltes involvering og dialog omkring samarbejdet er afgørende for, at indsatsen har effekt. Formålet med FIT er at evaluere og forbedre kvaliteten samt effektiviteten af indsatsen. Effekten af FIT er forskningsmæssigt veldokumenteret.

AIM

I AskovFonden har vi dokumenteret vores indsatser i 17 år. Vi har udviklet en model, der – via en statisisk, praksisnær og letanvendelig metode – giver mulighed for at måle og dokumentere effekten af sociale indsatser.

Modellen hedder Assessment and Intervention Model (AIM). AIM giver os ikke alene muligheden for at blive klogere på de mennesker, vi skaber forandringer for, men skaber også mulighed for at måle på effekten af de indsatser, vi iværksætter for de mennesker, der står i udenforskab.

Det betyder dels, at vi hver dag kan blive klogere på praksis og korrigere eventuelle fejlantagelser og indsatser, og dels, at vi kan få en vurdering af effekten fra de mennesker, som bruger vores indsatser.

Resultater

Læs med i vores rapport fra 2022 og bliv klogere på ASPA, vores brugere og metoderne i vores arbejde. Ikke mindst hvordan meningsfulde fællesskaber kan hjælpe mennesker ud af ensomhed og mistrivsel. Som særligt fokus i denne rapport ser vi på sammenhængen mellem forløb i ASPA og indlæggelser på psykiatrisk afdeling. 73 % mener, at ASPA har haft indflydelse på, at de ikke er blevet genindlagt. Læs mere her:

Se også vores oversigtsark over nogle af vores resultater:

two columns style card