Guidet Fælleslæsning - Askovfondens social psykiatri

Guidet Fælleslæsning

Hver gang medbringer læseguiden en novelle og et digt som læseguiden læser højt og undervejs holdes der pauser hvor der snakkes om teksterne.

I snakken tages der udgangspunkt i de følelser og tanker der opstår mens vi læser, så der er ingen forventning om at man læser til dagligt, eller ved hvordan man analyserer et digt!

Der er plads til ca. 8 mennesker.

 Hver 2 søndag kl. 15-16 (lige uger) på Kapelvej for alle.

Skriv et svar