HVEM ER VI? - Askovfondens social psykiatri

ASPA
ASKOVFONDEN

ASPA
ASKOVFONDEN

ASPA
ASKOVFONDEN

ASPA

ASKOVFONDEN

Et dag- og aftentilbud – 365 om året

AskovFondens Socialpsykiatri (ASPA) støtter mennesker med psykiske sårbarheder. Gennem meningsfulde fællesskaber hjælper vi mennesker ud af isolation, ensomhed og psykisk mistrivsel, altid ud fra den enkeltes ønsker og behov. ASPA er et dag- og aftentilbud, der har åbent 365 dage om året.

Gennem helhedsorienterede sociale indsatser som gruppe- og individuelle forløb, struktureret fællesskab og åbent anonymt samvær arbejder vi med fællesskaber, personlig udvikling, beskæftigelse og uddannelse.

Hvem kan komme?

I ASPA er alle velkomne – du skal blot være fyldt 18 år. Vi har et mangfoldigt og inkluderende fællesskab og spænder bredt aldersmæssigt. Nogle af vores tilbud er målrettet ældre, andre henvender sig til unge, men det vigtigste for os er, at man kan se dig selv i tilbuddet.

Vores fokusområder

Vi har særligt fokus på at støtte mennesker inden for følgende områder:

  1. Sociale kompetencer – styrkes gennem fællesskaber og aktiviteter
  2. Personlig udvikling – vejen til at mennesker kan komme sig og tage ejerskab over eget liv
  3. Netværksdannelse – den enkelte bliver i stand til at indgå i meningsfulde fællesskaber

Én afdeling – to matrikler

ASPA består af to matrikler på Nørrebro – den ene på Kapelvej 55 og den anden i Griffenfeldsgade 35.

Du er altid velkommen til at ringe til os for at høre mere:

ASPA Kapelvej: +45 35 30 17 28

ASPA Griffenfeldsgade: +45 30 73 85 59

Eller skrive til os på:

aspa@askovfonden.dk

Driftsoverenskomst med Københavns Kommune

ASPA er et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104:

“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.”

Her kan du læse vores seneste tilsynsrapport.

En del af AskovFonden

ASPA er en del af AskovFonden, der er en nonprofit organisation, der udvikler sociale løsninger for udsatte og sårbare. Der er fire andre indsatser i AskovFonden: Dialog Mod Vold, Askovhus, Mir-skolerne og KBH+.