METODER - Askovfondens social psykiatri

RELATIONEN
SOM NØGLE TIL FORANDRING

I ASPA møder vi dig menneske til menneske. Vi har ingen løsninger på forhånd, men finder sammen med dig ud af, hvad det næste skridt skal være.

RELATIONEN
SOM NØGLE TIL FORANDRING

I ASPA møder vi dig menneske til menneske. Vi har ingen løsninger på forhånd, men finder sammen med dig ud af, hvad det næste skridt skal være.

RELATIONEN
SOM NØGLE TIL FORANDRING

I ASPA møder vi dig menneske til menneske. Vi har ingen løsninger på forhånd, men finder sammen med dig ud af, hvad det næste skridt skal være.

RELATIONEN

SOM NØGLE TIL FORANDRING

I ASPA møder vi dig menneske til menneske. Vi har ingen løsninger på forhånd, men finder sammen med dig ud af, hvad det næste skridt skal være.

METODER

Relationel tilgang

I ASPA er alle medarbejdere relations-personer. Vores rolle er at støtte det enkelte menneskes recoveryproces ved at lytte og udfordre, så nye muligheder opdages. Via de forskellige aktiviteter i ASPA støttes den enkelte til at kunne handle selv og tage ansvar for eget liv. Vores dokumentationsmodel AIM bidrager til, at vi får en grundlæggende viden om hvert enkel, som også benyttes til at kvalificere forløbet i ASPA.

Åben dialogisk metode

Åben dialogisk metode fokuserer på inddragelse af det enkelte menneskes private og professionelle netværk i forbindelse med psykiske vanskeligheder. Metoden lægger vægt på, at den enkeltes netværk udgør en ressource, som kan anvendes som et element i indsatsen samtidig med et forløb i ASPA. Metoden indebærer også at tale med mennesker i stedet for om mennesker i en ligeværdig dialog, hvor alle stemmer tæller lige meget.

Assertiv kommunikation

I ASPA har vi i mange år haft fokus på assertiv kommunikation, som handler om at praktisere en ligeværdig kommunikation med respekt for dig selv og andre. Det understøtter muligheden for et anerkendende og inkluderende miljø og medvirker til, at forskellighed ikke bliver til konflikt. Det stemmer rigtig fint overens med vores værdier, da vi netop tilbyder fællesskab og aktiviteter baseret på mangfoldighed, rummelighed og respekt.

Vi afholder løbende assertionstræning for medarbejdere (nye ansatte, praktikanter og frivillige) samt for alle, der er interesserede – både i og uden for vores huse. Du kan læse mere om dette under gruppeforløb.

FIT

I vores samtale- og gruppeforløb anvender vi dialog- og evalueringsværktøjet FIT. Dette sikrer, at vi dels kan følge med i den enkeltes udvikling samt at vi løbende kan få feedback fra hovedpersonen og kan tilrette forløbet. Du kan læse mere om FIT under dokumentation.