Ny direktør i AskovFondens Socialpsykiatri bliver Ziga Friberg

Efter sommerferien, d. 16. august byder vi her i AskovFondens Socialpsykiatri (ASPA), Ziga Friberg velkommen som direktør.

Hvem er Ziga:

Ziga kommer med mange års socialfaglig erfaring med mennesker i sårbare og udsatte positioner, blandt andet fra 12 år i Røde Kors, hvor hun som sektionschef har arbejdet med strategiske civilsamfundsindsatser, og senest fra konsulent- og rådgivningsvirksomheden We Do Democracy, som Managing Director, hvor Ziga har siddet med organisationsudvikling, ledelse og projektudvikling indenfor demokrati-feltet.

Derudover er Ziga uddannet socialpædagog og har en kandidat i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet.

”Jeg glæder mig enormt meget til sammen med AskovFonden at bygge videre på det vigtige arbejde, som ASPA laver indenfor socialpsykiatrien. Det er et område med nogle af de mest udsatte grupper i vores samfund, og da jeg er optaget af at være med til at skabe samfundsforandringer både for det enkelte menneske og på det strukturelle niveau, ser jeg frem til at sætte mit engagement i spil sammen med det stærke faglige team i AskovFondens Socialpsykiatri.” – Ziga Friberg

AskovFondens Socialpsykiatri:

Her i AskovFondens Socialpsykiatri (ASPA) hjælper vi mennesker med psykiske sårbarheder. Gennem meningsfulde fællesskaber hjælper vi mennesker ud af isolation, ensomhed og psykisk mistrivsel, altid ud fra den enkeltes ønsker og behov. ASPA er et dag- og aftentilbud, der har åbent 365 dage om året.

ASPA tilbyder helhedsorienterede sociale indsatser, som gruppe- og individuelle forløb, strukturerede fællesskaber, åbent anonymt samvær og mange forskellige aktiviteter. I ASPA er der altid fokus på fællesskaber, personlig udvikling og beskæftigelse.

”Det er med stor glæde, at jeg kan byde Ziga Friberg velkommen til AskovFonden, som ny direktør for AskovFondens Socialpsykiatri (ASPA). Ziga kan med sine relevante erfaringer videreudvikle ASPA, og medvirke til, at vi får endnu mere fokus på de gode sociale løsninger, der skal til for at løfte området, til gavn for de mange brugere, som er afhængig af at få den rette hjælp, på det rette tidspunkt.” – Helle Øbo, Adm. direktør i AskovFonden

Vi er en del af AskovFonden som er en social organisation, der hjælper mennesker, der er udsatte i Danmark. Vi er en apolitisk organisation med det formål proaktivt at udvikle relevante sociale løsninger, der skaber inklusion af udsatte i samfundet.

Vi glæder os til at byde vores nye direktør og kollega velkommen og ser frem til en spændende tid efter sommeren!